Liceul Teoretic "Duiliu Zamfirescu" Odobești

"Superioritatea omului asupra întregii creatiuni stă în sentimentele lui" - Duiliu Zamfirescu

CONTESTAȚII EVALUAREA NAȚIONALĂ, CLS A VIII- 2021

Pentru depunerea contestației la Evaluarea Națională este nevoie de cartea de identitate a elevului și cartea de identitate a reprezentantului legal, dacă se depun la școală. Dacă se depun online, acestea trebuie scanate alături de formularul de contestație.

Contestațiile se depun marți între orele 16-19,00 în corp A, și miercuri între orele 8-12,00 în corp D.

 ADRESA DEPUNERE CONTESTATȚII:

  Fără titlu

 

- Formular contestatii acici

TELVERDE

Vă informam că pentru sesizarea unor posibile disfunctionalitati/ nereguli identificate la examenul de evaluare națională, Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați liniaTelverde:0800801100, in periiada 22-25 iunie, in intervalul orar 8:00-16:00.

EVALUARE II, IV, IV

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021

1.Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă şi comunicare - 12 mai 2021

Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 13 mai 2021

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 18 mai 2021 Matematică - 19 mai 2021

Limba maternă -20 mai 2021

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 25 mai 2021

Scris - Limba maternă - 25 mai 2021

Citit - Limba română - 26 mai 2021

Citit - Limba maternă - 26 mai 2021

Matematică - 27 mai 2021

METODOLOGIE